ตารางแพทย์ Pongsak Clinic

ESPLANADE RATCHADA

ประจำเดือน ตุลาคม 2566
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
1/ หมอพิ้ง2/ หมอเคน3/ หมอเคน4/ หมอเคน5/ หมอเคน6/ หมอเคน /stb7/ หมอนิว
8/ หมอซัน9/ หมอเคน10/ หมอเคน11/ หมอเคน12/ หมอเคน13/ หมอพิ้ง14/ หมอเมล่อน
15/ หมอพิ้ง16/ หมอเคน17/ หมอเคน18/ หมอเคน19/ หมอเคน20/ หมอพิ้ง21/ หมอเมล่อน
22/ หมอพิ้ง23/ หมอพิ้ง24/ หมอซัน25/ หมอกฤษ26/ 👨‍⚕️27/ หมอพิ้ง28/ หมอเมล่อน
29/ หมอพิ้ง30/ หมอเคน31/ หมอเคน
อัพเดทล่าสุดเมื่อ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

PETITE SIAM SQUARE ONE

ประจำเดือน ตุลาคม 2566
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
1/หมอนุ่น 4hr2/หมอฟ้า3/ หมอแพรว4/👨‍⚕️5/หมอนุช6/ หมอเคน7/หมอเคน
8/หมอนุ่น 4hr9/หมอฟ้า10/👨‍⚕️11/หมอพิ้ง12/หมอนุช13/หมอเคน14/หมอเคน
15/👨‍⚕️16/หมอฟ้า17/หมอแพรว18/หมอพิ้ง19/หมอนุช20/หมอเคน21/หมอเคน
22/หมอนุ่น 4 hr23/หมอฟ้า24/หมอแพรว25/หมอพิ้ง26/หมอนุช27/👨‍⚕️28/👨‍⚕️
29/30/หมอฟ้า31/หมอแพรว
อัพเดทล่าสุดเมื่อ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

PETITE SILOM COMPLEX

ประจำเดือน ตุลาคม 2566
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
1/หมอมิ้น2/👨‍⚕️3/หมอกฤษ 4hr4/หมอแพรว5/หมอกฤษ 4hr6/หมอซัน 4 hr7/หมอกฤษ 4hr
8/👨‍⚕️9/หมอพิ้ง10/หมอกฤษ 4hr11/หมอแพรว12/หมอกฤษ 4hr13/หมอซัน 4 hr14/หมอกฤษ 4hr
15/👨‍⚕️16/หมอพิ้ง17/หมอกฤษ 4hr18/หมอแพรว19/หมอกฤษ 4hr20/หมอซัน 4 hr21/หมอกฤษ 4hr
22/👨‍⚕️23/หมอกฤษ 4hr24/หมอแพรว4hr25/หมอกฤษ 4hr26/หมอกฤษ 4hr27/👨‍⚕️28/หมอกฤษ 4hr
29/👨‍⚕️30/หมอพิ้ง31/หมอกฤษ 4hr
อัพเดทล่าสุดเมื่อ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

FUTURE PARK RANGSIT

ประจำเดือน ตุลาคม 2566
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
1/ หมอซัน2/ หมอนุช3/ หมอนุช4/ หมอนุช5/ หมอเหลย6/ หมอแพรว7/ หมอแพรว
8/ หมอซัน9/ หมอนุช10/ หมอนุช11/ หมอนุช12/ หมอเหลย13/ หมอแพรว14/ 👨‍⚕️
15/ 👨‍⚕️16/ หมอนุช17/ หมอนุช18/ หมอนุช19/ หมอเหลย20/ หมอแพรว21/ หมอแพรว
22/ หมอซัน23/ 👨‍⚕️24/ 👨‍⚕️25/ หมอนุช26/ หมอเหลย27/ หมอแพรว28/ หมอมิ้น
29/ หมอซัน30/ หมอนุช31/ หมอนุช
อัพเดทล่าสุดเมื่อ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

NAKHON PATHOM

ประจำเดือน ตุลาคม 2566
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
1/ 👨‍⚕️2/ หมอนุ่น3/หมอนุ่น4/ หมอซัน5/ หมอมิ้น6/ หมอฟ้า7/ หมอฟ้า
8/ หมอมิ้น9/ หมอนุ่น10/ หมอนุ่น11/ หมอซัน12/ 👨‍⚕️13/ หมอฟ้า14/ หมอฟ้า
15/ 👨‍⚕️16/👨‍⚕️17/👨‍⚕️18/ หมอซัน19/ หมอมิ้น20/ หมอฟ้า21/ หมอฟ้า
22/ หมอมิ้น23/ หมอนุ่น24/ หมอนุ่น25/ หมอซัน26/ หมอมิ้น27/ หมอฟ้า28/ หมอฟ้า
29/ หมอมิ้น30/ หมอนุ่น31/ หมอนุ่น
อัพเดทล่าสุดเมื่อ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

CENTRAL CHONBURI

ประจำเดือน ตุลาคม 2566
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
1/หมอกุ้ง2/หมอกุ้ง3/หมอกุ้ง4/หมอจิ๊บ5/หมอกุ้ง6/หมอกุ้ง7/หมอกุ้ง
8/หมอกุ้ง9/หมอกุ้ง10/หมอกุ้ง11/หมอจิ๊บ12/หมอกุ้ง13/หมอกุ้ง14/หมอกุ้ง
15/หมอกุ้ง16/หมอกุ้ง17/หมอกุ้ง18/หมอจิ๊บ19/หมอกุ้ง20/หมอกุ้ง21/หมอกุ้ง
22/หมอกุ้ง23/หมอกุ้ง24/หมอกุ้ง25/หมอจิ๊บ26/หมอกุ้ง27/หมอกุ้ง28/หมอกุ้ง
29/หมอกุ้ง30/หมอกุ้ง31/หมอกุ้ง
อัพเดทล่าสุดเมื่อ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

CENTRAL SRIRACHA

ประจำเดือน ตุลาคม 2566
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
1/หมอธเนศ2/หมอจิ๊บ3/หมอธเนศ4/หมอธเนศ5/หมอธเนศ6/หมอธเนศ7/หมอธเนศ
8/หมอธเนศ9/หมอจิ๊บ10/หมอธเนศ11/หมอธเนศ12/หมอธเนศ13/หมอธเนศ14/หมอธเนศ
15/หมอธเนศ16/หมอจิ๊บ17/หมอธเนศ18/หมอธเนศ19/หมอธเนศ20/หมอธเนศ21/👨‍⚕️
22/👨‍⚕️23/หมอป๋อม24/👨‍⚕️25/หมอกุ้ง26/👨‍⚕️27/หมอกุ้ง/stb28/👨‍⚕️
29/หมอธเนศ30/หมอจิ๊บ31/หมอธเนศ
อัพเดทล่าสุดเมื่อ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

HUAHIN MARKET VILLAGE

ประจำเดือน ตุลาคม 2566
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
1/ 👨‍⚕️2/👨‍⚕️3/👨‍⚕️4/ หมอจีน5/หมอจีน6/หมอจีน7/หมอจีน
8/👨‍⚕️9/หมอจีน10/หมอจีน11/หมอจีน12/หมอจีน13/หมอจีน14/หมอจีน
15/หมอจีน16/หมอจีน17/หมอจีน18/หมอจีน19/หมอจีน20/หมอจีน21/หมอจีน
22/👨‍⚕️23/หมอจีน24/หมอจีน25/หมอจีน26/หมอจีน27/หมอจีน28/หมอจีน
29/👨‍⚕️30/หมอจีน31/หมอจีน
อัพเดทล่าสุดเมื่อ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

HATYAI

ประจำเดือน ตุลาคม 2566
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
1/หมอปาล์ม2/👨‍⚕️3/👨‍⚕️4/👨‍⚕️5/หมอปาล์ม6/หมอปาล์ม7/👨‍⚕️
8/👨‍⚕️9/หมอปาล์ม10/หมอปาล์ม11/👨‍⚕️12/หมอปาล์ม13/หมอปาล์ม14/👨‍⚕️
15/หมอปาล์ม16/หมอปาล์ม4้hr17/หมอปาล์ม4้hr18/หมอปาล์ม4้hr19/หมอปาล์ม4้hr20/หมอปาล์ม4้hr21/หมอปาล์ม
22/👨‍⚕️23/หมอปาล์ม24/หมอปาล์ม4้hr25/หมอปาล์ม4้hr26/หมอปาล์ม4้hr27/หมอปาล์ม4้hr28/
29/หมอปาล์ม30/หมอปาล์ม 4hr31/หมอปาล์ม 4้hr
อัพเดทล่าสุดเมื่อ วันที่ 1 ตุลาคม 2566