ตารางแพทย์ Pongsak Clinic

ตารางแพทย์ Pongsak Clinic

ESPLANADE

ประจำเดือน มกราคม 2566
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
1/👨‍⚕️2 / หมอเคน3 / หมอเคน4 / หมอเคน5 / หมอเคน6 / หมอพิ้ง7 / หมอโจ้
8 / หมอพิ้ง9 / หมอเคน10 / หมอเคน11 /หมอ เคน12 /หมอพิ้ง13 / หมอพิ้ง14 / หมอโจ้
15 / หมอพิ้ง16 / หมอฟ้า17 / หมอแพรว18 / หมอพิ้ง19 / หมอแพรว20 / หมอพิ้ง21 / หมอเหมียว
22 / หมอพิ้ง23 / หมอฟ้า24 / หมอเคน25 / หมอเคน26 / หมอเคน27 / หมอพิ้ง28 / หมอโจ้
29 / หมอพิ้ง30 / หมอเคน31 / หมอเคน
อัพเดทล่าสุดเมื่อ วันที่ 1 มกราคม 2566

PETITE SIAM SQUARE ONE

ประจำเดือน มกราคม 2566
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
1 / 👨‍⚕️2 / หมอพิ้ง3 / หมอแพรว4 / หมอแพรว5 / หมอกฤษ 6 / หมอกฤษ7 / หมอแพรว
8 / หมอนุ่น9 / หมอพิ้ง 10 / หมอโจ้ 11 / หมอแพรว12 / หมอโจ้13 / หมอโจ้ 14 / หมอแพรว
15 / หมอโจ้/แพรว16 / หมอพิ้ง17 / 👨‍⚕️18 / หมอแพรว19 / หมอกฤษ/แพรว20 / 👨‍⚕️21 / หมอแพรว
22 / หมอนุ่น23 / หมอพิ้ง24 / หมอแพรว25 / หมอแพรว26 / หมอกฤษ27 / หมอโจ้28 / หมอแพรว
29 / หมอโจ้30 / หมอพิ้ง31 / หมอโจ้
อัพเดทล่าสุดเมื่อ วันที่ 1 มกราคม 2566

PETITE SILOM COMPLEX

ประจำเดือน มกราคม 2566
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
1 /👨‍⚕️2 / หมอแป้ง3 / หมอโจ้4 / หมอโจ้5 / หมอแป้ง6 / หมอโจ้7 / 👨‍⚕️
8 / หมอกฤษ9 / หมอนุ่น10 / หมอนุ่น11 / หมอซัน12 / หมอโต้ง13 / หมอฟ้า14 / หมอฟ้า
15 / หมอกฤษ16 / หมอนุ่น17 / หมอนุ่น18 / หมอมิ้น19 / หมอแป้ง20 / หมอฟ้า21 / หมอกฤษ
22 / หมอกฤษ23 / หมอมิ้น24 / หมอนุ่น25 / หมอนุ่น26 / หมอฟ้า27 / หมอฟ้า28 / หมอฟ้า
29 / หมอกฤษ30 / หมอนุ่น31 / หมอนุ่น
อัพเดทล่าสุดเมื่อ วันที่ 1 มกราคม 2566

FUTURE PARK RANGSIT

ประจำเดือน มกราคม 2566
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
1 /👨‍⚕️2 / หมอแพรว3 / หมอนุช4 / หมอนุช5 / หมอนุช6 / หมอแพรว7 / หมอโจ้
8 / หมอซัน9 / หมอนุช10 / หมอนุช11 / หมอนุช12 / หมอนุช13 / หมอแพรว14 / 👨‍⚕️
15 / หมอซัน16 / หมอนุช17 / หมอนุช18 / หมอนุช19 / หมอนุช20 / หมอแพรว21 / 👨‍⚕️
22 / หมอซัน23 / หมอนุช24 / หมอนุช25 / หมอนุช26 / หมอนุช27 / หมอแพรว28 / 👨‍⚕️
29 / หมอซัน30 / หมอนุช31 / หมอนุช
อัพเดทล่าสุดเมื่อ วันที่ 1 มกราคม 2566

NAKORNPATHOM

ประจำเดือน มกราคม 2566
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
1 / 👨‍⚕️2 / หมอแป้ง3 / หมอโจ้4 / หมอโจ้5 / หมอแป้ง6 / หมอโจ้7 / 👨‍⚕️
8 / หมอกฤษ9 / หมอนุ่น10 / หมอนุ่น11 / หมอซัน12 / หมอโต้ง13 / หมอฟ้า14 / หมอฟ้า
15 / หมอกฤษ16 / หมอนุ่น17 / หมอนุ่น18 / หมอมิ้น19 / หมอแป้ง20 / หมอฟ้า21 / หมอกฤษ
22 / หมอกฤษ23 / หมอมิ้น24 / หมอนุ่น25 / หมอนุ่น26 / หมอฟ้า27 / หมอฟ้า28 / หมอฟ้า
29 / หมอกฤษ30 / หมอนุ่น31 / หมอนุ่น
อัพเดทล่าสุดเมื่อ วันที่ 1 มกราคม 2566

CENTRAL CHONBURI

ประจำเดือน มกราคม 2566
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
1 / 👨‍⚕️2 / หมอกุ้ง3 / หมอกุ้ง4 / หมอจิ๊บ5 / หมอกุ้ง6 / หมอกุ้ง7 / หมอกุ้ง
8 / หมอกุ้ง9 / หมอกุ้ง10 / หมอกุ้ง11 / หมอจิ๊บ12 / หมอกุ้ง13 / หมอกุ้ง14 / หมอกุ้ง
15 / หมอกุ้ง16 / หมอกุ้ง17 / หมอกุ้ง18 / หมอจิ๊บ19 / หมอกุ้ง20 / หมอกุ้ง21 / หมอกุ้ง
22 /หมอกุ้ง23 / หมอกุ้ง24 / หมอกุ้ง25 / หมอจิ๊บ26 / หมอกุ้ง27 / หมอกุ้ง28 / หมอกุ้ง
29 / หมอกุ้ง30 / หมอกุ้ง31 / หมอกุ้ง
อัพเดทล่าสุดเมื่อ วันที่ 1 มกราคม 2566

CENTRAL SRIRACHA

ประจำเดือน มกราคม 2566
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
1 / 👨‍⚕️2 / หมอกุ้ง3 / หมอธเนศ4 / หมอธเนศ5 / หมอธเนศ6 / หมอธเนศ7 / หมอธเนศ
8 / หมอป๋อม9 / หมอจิ๊บ10 / หมอธเนศ11 / หมอธเนศ12 / หมอธเนศ13 / หมอธเนศ14 / หมอธเนศ
15 / หมอป๋อม16 / หมอจิ๊บ17 / หมอธเนศ18 / หมอธเนศ19 / หมอธเนศ20 / หมอธเนศ21 / หมอธเนศ
22 / หมอป๋อม23 / หมอจิ๊บ24 / หมอธเนศ25 / หมอธเนศ26 / หมอธเนศ27 / หมอธเนศ28 / หมอธเนศ
29 / หมอป๋อม30 / หมอจิ๊บ31 / หมอธเนศ
อัพเดทล่าสุดเมื่อ วันที่ 1 มกราคม 2566

HUAHIN MARKET VILLAGE

ประจำเดือน มกราคม 2566
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
1 / 👨‍⚕️2 / 👨‍⚕️3 / 👨‍⚕️4 /👨‍⚕️5 / หมอฟ้า6 / หมอฟ้า7 / หมอฟ้า
8 / หมอพิ้ง9 / หมอเหลย 10 / หมอเหลย 11 / หมอเหลย 12 / หมอเหลย 13 / หมอเหลย 14 / 👨‍⚕️
15 / 👨‍⚕️16 / หมอเหลย 17 / หมอเหลย 18 / หมอเหลย19 / หมอเหลย 20 / หมอเหลย 21 / 👨‍⚕️
22 / 👨‍⚕️23 / หมอเหลย 24 / หมอเหลย 25 / หมอเหลย 26 / หมอเหลย 27 / หมอฟ้า28 / หมอฟ้า
29 / หมอกฤษ30 / หมอนุ่น31 / หมอนุ่น
อัพเดทล่าสุดเมื่อ วันที่ 1 มกราคม 2566

HATYAI

ประจำเดือน มกราคม 2566
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
1 / 👨‍⚕️2 / หมอปาล์ม3 / หมอปาล์ม4 / หมอแชมป์ 5 / หมอแชมป์ /ปั๊ป 6 / 👨‍⚕️7 / 👨‍⚕️
8 / หมอปาล์ม9 / 👨‍⚕️10 / 👨‍⚕️11 / 👨‍⚕️12 / หมอปั๊ป13 / 👨‍⚕️14 / 👨‍⚕️
15 / หมอปาล์ม16 / หมอปาล์ม 17 / 👨‍⚕️18 / หมอแชมป์ 19 / หมอปั๊ป20 / 👨‍⚕️21 / 👨‍⚕️
22 / หมอปาล์ม23 / หมอปาล์ม24 / หมอปาล์ม25 / หมอแชมป์ 26 / หมอแชมป์ 27 / 👨‍⚕️28 /👨‍⚕️
29 / 👨‍⚕️30 / หมอปาล์ม31 / หมอปาล์ม
อัพเดทล่าสุดเมื่อ วันที่ 1 มกราคม 2566