ตารางแพทย์ Pongsak Clinic

ESPLANADE

ประจำเดือน มิถุนายน 2566
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
1 / หมอเคน2 / หมอพิ้ง3 / หมอแพรว
4 / หมอพิ้ง5 / หมอพิ้ง6 / หมอแพรว7 / หมอพิ้ง8 / หมอแชมป์9 / หมอพิ้ง10 / หมอแพรว
11 / หมอพิ้ง12 / หมอเคน13 / หมอเคน14 / หมอเคน15 / หมอเคน16 / หมอพิ้ง17 / หมอแพรว
18 / หมอพิ้ง19 / หมอเคน20 / หมอเคน21 / หมอเคน22 / หมอเคน23 / หมอพิ้ง24 / หมอแพรว
25 / หมอพิ้ง26 / หมอเคน27 / หมอเคน28 / หมอเคน29 / หมอเคน30 / หมอพิ้ง
อัพเดทล่าสุดเมื่อ วันที่ 9 มิถุนายน 2566

PETITE SIAM SQUARE ONE

ประจำเดือน มิถุนายน 2566
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
1 / หมอกฤต2 / หมอเคน3 / หมอเคน
4 / หมอนุ่น5 / หมอกฤต6 / หมอกฤต7 / หมอแพรว8 / หมอกฤต9 / หมอนุช10 / หมอแพรว
11 / 👨‍⚕️12 / หมอฟ้า13 / หมอแพรว14 / หมอพิ้ง15 / หมอกฤต16 / หมอเคน17 / หมอเคน
18 / 👨‍⚕️19 / หมอฟ้า20 / หมอแพรว21 / หมอพิ้ง22 / หมอกฤต23 / หมอเคน24 / หมอเคน
25 / หมอนุ่น26 / หมอฟ้า27 / หมอแพรว28 / 👨‍⚕️29 / หมอกฤต30 / หมอเคน
อัพเดทล่าสุดเมื่อ วันที่ 9 มิถุนายน 2566

PETITE SILOM COMPLEX

ประจำเดือน มิถุนายน 2566
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
1 / หมอกฤต2 / หมอเคน/หมอกฤต3 / หมอกฤต
4 / หมอแพรว5 / 👨‍⚕️6 / 👨‍⚕️7 / หมอแพรว8 / 👨‍⚕️9 / หมอกฤต10 / หมอกฤต
11 / 👨‍⚕️12 / หมอพิ้ง13 / หมอกฤต14 / หมอแพรว15 / หมอกฤต16 / หมอแชมป์17 / หมอกฤต
18 / 👨‍⚕️19 / หมอพิ้ง20 / 👨‍⚕️21 / หมอแพรว22 / หมอกฤต23 / หมอเคน24 / หมอกฤต
25 / 👨‍⚕️26 / หมอพิ้ง27 / หมอกฤต28 / หมอแพรว29 / หมอกฤต30 / หมอเคน
อัพเดทล่าสุดเมื่อ วันที่ 9 มิถุนายน 2566

FUTURE PARK RANGSIT

ประจำเดือน มิถุนายน 2566
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
1 / หมอนุช2 / หมอแพรว3 / หมอมิ้น
4 / หมอซัน5 / หมอนุช6 / หมอนุช7 / หมอนุช8 / หมอนุช9 / หมอแพรว10 / 👨‍⚕️
11 / หมอซัน12 / หมอนุช13 / หมอนุช14 / หมอนุช15 / หมอนุช16 / หมอแพรว17 / หมอมิ้น
18 / หมอซัน19 / หมอนุช20 / หมอนุช21 / หมอนุช22 / หมอนุช23 / หมอแพรว24 / หมอมิ้น
25 / หมอซัน26 / หมอนุช27 / หมอนุช28 / หมอนุช29 / หมอนุช30 / หมอแพรว
อัพเดทล่าสุดเมื่อ วันที่ 9 มิถุนายน 2566

NAKORNPATHOM

ประจำเดือน มิถุนายน 2566
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
1 / หมอแป้ง2 / 👨‍⚕️3 / 👨‍⚕️
4 / หมอมิ้น5 / หมอนุ่น6 / หมอนุ่น7 / หมอซัน8 / หมอโต้ง9 / หมอฟ้า10 / หมอฟ้า
11 / 👨‍⚕️12 / หมอนุ่น13 / หมอนุ่น14 / หมอซัน15 / หมอแป้ง16 / หมอฟ้า17 / 👨‍⚕️
18 / หมอมิ้น19 / หมอมิ้น20 / 👨‍⚕️21 / หมอมิ้น22 / หมอแป้ง23 / หมอฟ้า24 / หมอฟ้า
25 / หมอมิ้น26 / หมอนุ่น27 / หมอนุ่น28 / หมอมิ้น29 / หมอฟ้า30 / หมอฟ้า
อัพเดทล่าสุดเมื่อ วันที่ 9 มิถุนายน 2566

CENTRAL CHONBURI

ประจำเดือน มิถุนายน 2566
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
1 / หมอกุ้ง2 / หมอกุ้ง3 / หมอกุ้ง
4 / หมอกุ้ง5 / หมอกุ้ง6 / หมอกุ้ง7 / หมอจิ๊บ8 / หมอกุ้ง9 / หมอกุ้ง10 / หมอกุ้ง
11 / 👨‍⚕️12 / หมอกุ้ง13 / หมอกุ้ง14 / หมอจิ๊บ15 / หมอกุ้ง16 / หมอกุ้ง17 / หมอกุ้ง
18 / หมอกุ้ง19 / หมอกุ้ง20 / หมอกุ้ง21 / หมอจิ๊บ22 / หมอกุ้ง23 / หมอกุ้ง24 / หมอกุ้ง
25 / หมอกุ้ง26 / หมอกุ้ง27 / หมอกุ้ง28 / หมอจิ๊บ29 / หมอกุ้ง30 / หมอกุ้ง
อัพเดทล่าสุดเมื่อ วันที่ 9 มิถุนายน 2566

CENTRAL SRIRACHA

ประจำเดือน มิถุนายน 2566
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
1 / หมอธเนศ2 / หมอธเนศ3 / หมอธเนศ
4 / หมอธเนศ5 / หมอจิ๊บ6 / หมอธเนศ7 / หมอธเนศ8 / หมอธเนศ9 / หมอธเนศ10 / หมอธเนศ
11 / หมอธเนศ12 / หมอจิ๊บ13 / หมอธเนศ14 / หมอธเนศ15 / หมอธเนศ16 / หมอธเนศ17 / หมอธเนศ
18 / หมอธเนศ19 / หมอจิ๊บ20 / หมอธเนศ21 / หมอธเนศ22 / หมอธเนศ23 / หมอธเนศ24 / หมอธเนศ
25 / หมอธเนศ26 / หมอจิ๊บ27 / หมอธเนศ28 / หมอธเนศ29 / หมอธเนศ30 / หมอธเนศ31 / หมอธเนศ
อัพเดทล่าสุดเมื่อ วันที่ 9 มิถุนายน 2566

HUAHIN MARKET VILLAGE

ประจำเดือน มิถุนายน 2566
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
1 / หมอเหลย2 / หมอเหลย3 / 👨‍⚕️
4 / 👨‍⚕️5 / หมอเหลย6 / หมอเหลย7 / หมอเหลย8 / หมอเหลย9 / หมอเหลย10 / 👨‍⚕️
11 / 👨‍⚕️12 / หมอเหลย13 / หมอเหลย14 / หมอเหลย15 / หมอเหลย16 / หมอเหลย17 / 👨‍⚕️
18 / 👨‍⚕️19 / หมอเหลย20 / หมอเหลย21 / หมอเหลย22 / หมอเหลย23 / หมอเหลย24 / 👨‍⚕️
25 / 👨‍⚕️26 / หมอเหลย27 / หมอเหลย28 / หมอเหลย29 / หมอเหลย30 / หมอเหลย31 / 👨‍⚕️
อัพเดทล่าสุดเมื่อ วันที่ 9 มิถุนายน 2566

HATYAI

ประจำเดือน มิถุนายน 2566
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
1 / หมอปั๊ป2 / 👨‍⚕️3 / 👨‍⚕️
4 / หมอปาล์ม5 / หมอปาล์ม6 / 👨‍⚕️7 / หมอปาล์ม8 / หมอปั๊ป9 / หมอปาล์ม10 / 👨‍⚕️
11 / หมอปาล์ม12 / หมอปาล์ม13 / หมอปาล์ม14 / หมอปาล์ม15 / หมอปั๊ป16 / หมอปาล์ม17 / 👨‍⚕️
18 / หมอปาล์ม19 / หมอปาล์ม20 / 👨‍⚕️21 / 👨‍⚕️22 / 👨‍⚕️23 / 👨‍⚕️24 / 👨‍⚕️
25 / หมอปาล์ม26 / หมอปาล์ม27 / หมอปาล์ม28 / 👨‍⚕️29 / หมอปั๊ป30 / หมอปาล์ม
อัพเดทล่าสุดเมื่อ วันที่ 9 มิถุนายน 2566