พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช

หนึ่งปีแห่งความอาลัย
หนึ่งปีแห่งความอาลัย
หนึ่งปีแห่งความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน
บริษัท พงศ์ศักดิ์คลินิกเวชกรรม จำกัด